>Affärsklimatförhandling<

Dagens affärsklimat kräver skicklighet inom området förhandling och vi påstår att det finns väldigt få skickliga förhandlare.
Skickliga förhandlare vinner alltid respekt, skapar större och lönsammare affärer och säkerställer goda relationer med fler än en vinnare.
Vi brukar också säga att du får det du förhandlar dig till och inte nödvändigtvis det du förtjänar.

NLP som ett hjälpmedel för ledare i affärslivet. NLP utvecklades av lingvistikprofessorn John Grinder samt matematikern och psykologen Richard Bandler på 1970-talet. Konceptet kom snart att användas av idrottsmän och inom hälsovården. Senare har det trängt in i arbetslivet och det har visat sig att man framgångsrikt kan öva och utveckla bl. a:

Att kommunicera bättre och kunna avläsa icke-verbala signaler.
Att medla, förhandla och skapa bra relationer.
Att leda genom coaching; få andra att se resultaten och vilja ha dem
Att hantera möten till belåtenhet för samtliga deltagande parter.
Gruppsamverkan.
Upptäcka och vidareförmedla framgångsrika beteenden.
Förhandlingstrategier.
Att styra över sina egna känslo- och sinnestillstånd.
Empatisk förmåga, t.ex. att hantera besvärliga situationer och relationer.
Konsten att överbrygga kulturella skillnaderAtt göra affärer och att kommunicera på hemmaplan kan vara nog så komplicerat. När man sedan lägger till kulturella aspekter blir utmaningen än större.

Ni som har agerat tillsammans med andra kulturer har säkert känt frustration över att ibland inte ” nå fram” eller känt frustration över att processen är långsam och trög eller kanske att effektiviteten inte är den som man önskar.

Hur skicklighet inom interaktiv kommunikation ger kraftfulla team utan konflikter.Människan i centrum.

Hur får jag medarbetare och intressenter att bli motiverade och samarbeta mot gemensamma mål.

Varför är det ofta så svårt att förstå varandra ?

Vad skall jag tänka på för att bättre kommunicera mina budskap.

10. Omkostninger
Ideelt set bør du have en idé om et finansielt budget, der afsættes til at booke en ordstyrer, før du begyndelse din søgning. Udgifterne til at booke en ordstyrer kan variere drastisk og er afhængige af placering af lokaler, antallet af delegerede, varigheden af begivenheden og den kvalitet og popularitet, som kunstneren er i besiddelse af. Mit råd er dette - hvis din begivenhed er værd at holde, er det værd at investere i en erfaren og bevist ordstyrer. Læs mere her: Ordstyrer.dk - find din ordstyrer eller foredragsholder her

Artikler:

Arbejdsmarkedskvinder